Condicions d’ús

Aquest lloc web ha estat desenvolupat i és propietat de bhweb.

Condicions d’ús del lloc web

La utilització del lloc web implica la plena acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents en cada moment. Si no està d’acord amb el contingut d’aquests termes s’ha d’abstenir d’utilitzar el Lloc Web.

L’usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web, els seus serveis o els seus continguts en contra del que estableix la legislació vigent aplicable en cada moment.

BHWeb es reserva el dret a retirar l’accés al Lloc Web, sense previ avís, a qualsevol usuari que incompleixi aquest avís legal.

BHWeb es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions d’ús del Lloc Web plasmades en aquest avís legal. Així mateix, es reserva el dret de modificar els continguts, el format i la ubicació sense previ avís. L’usuari reconeix i accepta que accedeix al Lloc Web i als seus continguts de forma lliure i conscient, i sota la seva responsabilitat. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat del Lloc Web i dels seus continguts, sempre d’acord amb la legislació vigent, aquestes condicions d’ús i moralitat i generalment acceptades bons costums.

Propietat industrial i intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual en els continguts del lloc web pertanyen a BHWeb.

BHWeb és propietària de tots els elements que formeu web, codi xhtml, imatges i gràfics, scripts, fulls d’estil, o en qualsevol cas té l’autorització per a l’ús d’aquests elements.

Els continguts del lloc web no podran ser reproduïts en la seva totalitat o parcialment per qualsevol mitjà sense el permís previ per escrit de BHWeb.

Legislació aplicable

Pel que fa al que disposa el capítol IV del títol preliminar del Codi Civil, per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, controvèrsia o discrepància, que pugui sorgir entre l’usuari i BHWeb, mitjançant l’ús d’aquest Web, es compromet a sotmetre’ls als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya)

Exclusió de responsabilitat

BHWeb no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web, ni es responsabilitza dels danys o danys que es produeixin, ni dels defectes tècnics, de cap naturalesa, derivats de la informació i continguts Web.

Per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions generals o qualsevol altre tema relacionat, estem a la seva disposició a:


Terrassa, Barcelona – España

Telèfon: 34 93 783 18 82

E-mail: info@bhweb.es