En aquest precís instant, pot haver-hi en Internet desenes de persones buscant el producte o servei que ofereixes.

Posicionamient web SEO

Potser aquest producte o servei és ofert per molts competidors, o potser només uns pocs. Però el realment important és que:

– Quan algú cerqui el producte o servei que ofereix, trobi el seu lloc web.

– I ho trobi entre les 10 primers, i com més amunt, millor.


El procés d’adequació del lloc web, de manera que la nostra pàgina web apareix en cercadors, quan un client busca un producte o servei que oferim, s’anomena posicionament natural o orgànic.

En tot el relacionat amb la tecnologia, el canvi és constant. Un equip que avui integra l’última tecnologia, demà, està antiquat, i l’endemà, és obsolet.

El posicionament depèn de molts factors, i alguns d’ells no estan a les nostres mans. Per tant, posicionar un lloc web no és una ciència exacta, sinó una recerca recursiva, que va estudiant l’entorn, realitzant canvis i mesurant els resultats.

Els principals aspectes que té en compte la metodologia de posicionament web seo són els següents:

– Saber com creiem que els nostres clients ens poden buscar, per a cadascun dels productes o serveis que volem posicionar.

– Estudiar a base a aquests criteris el que els clients estan realment buscant, relacionat amb els criteris de partida. Gairebé tots els cercadors ofereixen aquesta mena d’informació, vital per al procés.

– Decidir quins criteris de cerca anem a posicionar.

– Estudiar la nostra competència en aquests criteris.

– Modificar els continguts per donar tanta informació rellevant com puguem al voltant d’aquests criteris de cerca.

– Modificar els formats, per donar a aquests criteris de cerca la major rellevància. Aquesta secció depèn del motor de cerca. A Espanya hi ha uns 70 cercadors locals. No obstant això, la majoria de cerques es duen a terme amb Google. Si volem vendre el nostre producte o servei a Espanya, és evident que la nostra prioritat ha de ser posicionar-lo a Google.

– Obtenir enllaços qualificats a les nostres pàgines.

– Mesurar els resultats obtinguts, i entrar en un procés d’evolució i millora contínua.